Контактна фасада со камена волна

Со оглед на квалитетот и на посебните карактеристики на камената минерална волна, потребно е и останатите материјали во системот на контакната фасада да бидат компатибилни и подеднакво квалитетни, за да се обезбеди долговечност на целиот систем.

Видете ги позициите на сите елементи на фасадниот систем

(поминете со маусот преку бројот на позицијата за да видите кој материјал се користи)