Камена минерална волна

Доломит & Дијабаз

Изолациски материјал од минерално потекло, кој се добива со топење на камењата од вулканско потекло – доломит, дијабаз и базалт – на високи температури, кој потоа се преде во влакна и со додаток на иновативниот врзувач со ECOSE® Technology се претвора во изолациски плочи.